Ταξιδιωτικά & τουριστικά Portals, Ιστότοποι Ξενοδοχείων, ξενώνων εστιατορίων, cafe, ηλεκτρονικά καταστήματα, Eshops, online παρουσιάσεις επιχειρήσεων, Ψηφιακοί ενημερωτικοί κόμβοι, κ.λ.π. Social media pages.

 

Εισαγωγές ηλεκτρονικών & συστημάτων ασφαλείας, Αποκλειστική αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού. Εξουσιοδοτημένη διάθεση επώνυμων προιόντων πληροφορικής
& τεχνολογίας

 

Υπηρεσίες δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας.
Λογότυπος, έκδοση εντύπων, καρτών φυλλαδίων. Στρατηγικές εταιρικής επικοινωνίας, Online marketing,
εταιρική αρχιτεκτονική.

 

Εξοπλισμοί ξενοδοχείων, εσταιτορίων & cafe.
Αποκλειστική διάθεση επώνυμων οίκων.
Kαλλυντικά μπάνιου, ιματισμός, συνεδριακά
είδη, Είδη συσκευασίας.